توضیحات

Abri-Flex مجموعه کاملی از کششهای مدرن Abena است که می تواند مانند لباس زیرهای معمولی موجود در 5 اندازه و 4 سطح جذب برای پوشاندن طیف وسیعی از نیازها پوشیده شود.

پوشک بزرگسال ابری فلکس M1

پوشک بزرگسال ابری فلکس M1 پوشک بزرگسال ابری فلکس M1 پوشک بزرگسال ابری فلکس M1 پوشک بزرگسال ابری فلکس M1

وضعیت موجودی

موجود در انبار